BREAKING !! : ด่วน ! FED ออกมาเตือนถึงอันตรายสำหรับราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่สูงเกินไป และอาจร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญ !! ขณะที่นักลงทุนจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น รวมถึงการใช้ Leverage ของ Hedge Fund

error: Original Content By World Maker