BREAKING !! : ด่วน ! สหรัฐฯ ปั๊มเงินมาไม่พอใช้ !! ล่าสุดกระทรวงการคลังยังต้องประมูลขายพันธบัตรมากเป็นประวัติการณ์ที่ 1.26 แสนล้านดอลลาร์อีกครั้ง พร้อมแสดงถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังคงออกประมูลขายพันธบัตรระยะยาวรายไตรมาสในระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์เพื่อช่วย […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker