BREAKING !! : ด่วน ! IMF เตือนถึงความเสี่ยงของสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นหากไม่มีข้อตกลงทางด้านการเก็บภาษีทั่วโลก

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (The International Monetary Fund : IMF) เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ เห็นด้วย […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker