BREAKING !! : ด่วน ! IMF เตือนถึงความเสี่ยงของสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นหากไม่มีข้อตกลงทางด้านการเก็บภาษีทั่วโลก

error: Original Content By World Maker