ECONOMY : ปู่ Warren Buffett กล่าวว่ากำลัง มองเห็นเศรษฐกิจที่ร้อนแรงสูง พร้อมกับเงินเฟ้อที่กำลังคืบคลานเข้ามา

error: Original Content By World Maker