ECONOMY : อัตราเงินเฟ้อและปัญหาทางด้าน Supply กำลังทำให้ความกังวลของบริษัทต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงความกังวลในตลาดหุ้นทั่วโลก

ตู้คอนเทรนเนอร์ที่กำลังล้นเรือบรรทุกสินค้า, สายการผลิตที่กำลังเจอปัญหาขาดแคลน, ราคาทองแดงที่สูงกว่า […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker