ECONOMY : การจ้างงานและเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังฟื้นตัวกลับมา แต่ในอีกแง่หนึ่งก็ยังคงเป็นเส้นทางที่ยาวไกลสำหรับหลายประเทศชั้นนำของโลก

บริษัทต่าง ๆ กำลังจ้างงานเพิ่มขึ้น และการว่างงานกำลังลดลงในประเทศเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าส่วนใหญ่ด้วยความ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker