ECONOMY : หรือจะใกล้ถึงจุดสูงสุดของตลาดหุ้น Cycle นี้แล้วจริง ๆ ? ล่าสุดบริษัท Berkshire ของ Warren Buffett เพิ่มความระมัดระวัง ในตลาดหุ้นมากขึ้นและมีการซื้อคืน (Buyback) น้อยลงขณะที่ถือเงินสดมากเป็นประวัติการณ์

error: Original Content By World Maker