ECONOMY INSIGHT : แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อตาม CPI ของสหรัฐฯ จะยังอยู่ในระดับต่ำ แต่อัตราเงินเฟ้อต่อภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sectors) ซึ่งรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกกำลังสูงที่สุดในรอบกว่า 10 ปี และมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปอีก

ราคาวัตถุดิบที่ใช้ทำเกือบทุกอย่างพุ่งสูงขึ้นและทิศทางขาขึ้นดูเหมือนจะดำเนินต่อไปในขณะที่เศรษฐกิจโลกก […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker