BREAKING !! : ด่วน ! Biden เตรียมเปิดเผยแผนเยียวยาครอบครัวชาวอเมริกันอีก 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ !! โดยจะได้รับทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งจากมาตรการ ขึ้นภาษีคนรวย ซึ่งเมื่อรวมงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดจะมีมูลค่ากว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์เข้าไปแล้ว !!

error: Original Content By World Maker