BREAKING !! : ด่วน ! Biden เตรียมเปิดเผยแผนเยียวยาครอบครัวชาวอเมริกันอีก 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ !! โดยจะได้รับทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งจากมาตรการ ขึ้นภาษีคนรวย ซึ่งเมื่อรวมงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดจะมีมูลค่ากว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์เข้าไปแล้ว !!

ล่าสุดมีรายงานจาก Bloomberg ว่าประธานาธิบดี Joe Biden จะเปิดเผยแผนในวันพุธ ซึ่งมีมูลค่า 1.8 ล้านล้าน […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker