BREAKING !! : ด่วน ! OPEC+ ยืนยันการปรับเพิ่มกำลังผลิตน้ำมันในขณะที่มองว่า Demand ทั่วโลกจะสูงขึ้น

OPEC และพันธมิตร (เรียกว่า OPEC+) จะดำเนินการตามแผนเพื่อฟื้นฟูการผลิตน้ำมันอย่างค่อยเป็นค่อยไปในขณะท […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker