BREAKING !! : ด่วน ! Google และ Microsoft เปิดเผยผลกำไรไตรมาสแรกสูงกว่า คาดการณ์ของตลาดเนื่องจากความ ต้องการทางด้านบริการอินเตอร์เน็ต และ Cloud computing

error: Original Content By World Maker