BREAKING !! : ด่วน ! สหภาพยุโรปอาจจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่ได้รับการ ฉีดวัคซีนเดินทางได้อย่างอิสระภายในเขต EU ในฤดูร้อนนี้

error: Original Content By World Maker