BREAKING !! : ด่วน ! รัฐบาลไทยวางแผนอัดฉีดเงินประมาณ 3.8 แสนล้านบาท (1.2 หมื่นล้านดอลลาร์) สำหรับเศรษฐกิจ การลงทุน และการบริโภคของภาคท้องถิ่น

error: Original Content By World Maker