BREAKING !! : ด่วน ! รัฐบาลไทยวางแผนอัดฉีดเงินประมาณ 3.8 แสนล้านบาท (1.2 หมื่นล้านดอลลาร์) สำหรับเศรษฐกิจ การลงทุน และการบริโภคของภาคท้องถิ่น

ล่าสุดมีรายงานจาก Bloomberg ว่ารัฐบาลไทยวางแผนที่จะอัดฉีดเงิน 3.8 แสนล้านบาท (1.2 หมื่นล้านดอลลาร์) […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker