COVID-19 : ที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) ยืนยันการสนับสนุนวัคซีนของ J&J อีกครั้งหลังจากสั่งระงับชั่วคราวเนื่องจากปัญหาการเกิดลิ่มเลือด

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ยืนยันอีกครั้งว่าพวกเขาสนับสนุนวัคซีน Covid-19 ของ Johnson & Johnson […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker