ECONOMY : จีนสานสัมพันธ์กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ท่ามกลางจุดมุ่งเน้นใหม่ และทำให้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เป็นไปได้ยากขึ้น

กลยุทธ์ของจีนที่จะเพิ่มเทคโนโลยีพึ่งพาตนเองจะไม่หยุดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker