ECONOMY : หลังจากประกาศยกเลิกธุรกิจ Retail Banking ใน 13 ประเทศ (รวมจีน) ตอนนี้ Citigroup กำลังวางแผนสำหรับธุรกิจ Investment Banking ภายในประเทศจีนในอีก 18 เดือนต่อจากนี้

error: Original Content By World Maker