BREAKING !! : ด่วน ! เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ IMF เตือนว่าการแยกตัวทางเทคโนโลยีระหว่าง สหรัฐฯ-จีน-ยุโรป จะทำให้ GDP ทั่วโลกลดลงมากกว่าสงครามการค้าในยุคของทรัมป์

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ IMF เตือน การแยกตัวทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ-จีน (และอาจจะมียุโรปร่วมด้วย*) ท […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker