BREAKING !! : ด่วน ! เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ IMF เตือนว่าการแยกตัวทางเทคโนโลยีระหว่าง สหรัฐฯ-จีน-ยุโรป จะทำให้ GDP ทั่วโลกลดลงมากกว่าสงครามการค้าในยุคของทรัมป์

error: Original Content By World Maker