BREAKING !! : ด่วน ! สินทรัพย์ของ BlackRock INC. บริษัทด้านการบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพุ่งเป็นประวัติการณ์กว่า 1.7 แสนล้านดอลลาร์แตะระดับ 9 ล้านล้านดอลลาร์เนื่องจากความหวังในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

error: Original Content By World Maker