BREAKING !! : ด่วน ! ECB ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกุลเงินยูโรดิจิทัล (Digital Euro) โดยกล่าวว่าคุณสมบัติสำคัญอย่างเช่นความเป็นส่วนตัวและการใช้งานออฟไลน์จะเป็นแกนหลักในการพัฒนา

การให้คำปรึกษาต่อสาธารณะของธนาคารกลางยุโรปเกี่ยวกับเงินยูโรดิจิทัล ได้รับการเปิดเผยว่าความเป็นส่วนตั […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker