BREAKING !! : ด่วน ! เดนมาร์กกลายเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรป ที่สั่งระงับวัคซีน COVID-19 ของ AstraZeneca เนื่องจากปัญหาอย่างรุนแรงเกี่ยวกับเลือดมุนษย์

เดนมาร์กกลายเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่ทิ้งวัคซีนของ AstraZeneca Plc จากโครงการกระจายวัคซีน COVID-1 […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker