BREAKING !! : ด่วน ! Credit Suisse เทขายหุ้นเพิ่มอีก 2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับกรณี Margin Call ของ Archegos และทำให้ความเสียหายรวมทั่วทั้งตลาดอยู่ที่ประมาณ 2 แสนล้านดอลลาร์แล้ว

Credit Suisse Group AG ได้เทขายหุ้นประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการล้างพอร์ตของ Archegos Ca […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker