BREAKING !! : ทำเนียบขาวกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ! ก่อนที่จะปรับตัวลดลง ขณะที่ชาวอเมริกันกว่า 40% ในการสำรวจคาดการณ์ถึง Inflation เหนือ 4%

ทำเนียบขาวกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นชั่วคราวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก่อนที่จะกลับมาลด […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker