BREAKING !! : ระวัง ! หุ้นจีนอาจปรับฐานต่อเนื่องในระยะสั้น ! เนื่องจากล่าสุดรัฐบาลเรียกพบบริษัทเทคโนโลยี 34 แห่งให้ระงับ Leverage และหนี้ส่วนเกิน รวมถึงการปรับเปลี่ยนเพื่อต่อต้านการผูกขาด หลังจากกรณีของ Ant Group และ Alibaba

จีนสั่งให้บริษัททางด้านเทคโนโลยี 34 แห่งแก้ไขการดำเนินการตามแนวปฏิบัติต่อต้านการผูกขาดภายในเดือนหน้า […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker