BREAKING !! : ด่วน ! จีนมีการผิดชำระหนี้เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์เกือบ 2 เท่าของสถิติเดิม ซึ่งนำโดยอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กำลังเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติการณ์ของบริษัทจีนในปีน […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker