POLITICS : วุฒิสภาสหรัฐฯ เผยกลยุทธ์ต่อต้านจีน !! ด้วยร่างกฎหมายใหม่ พร้อมยืนยันสู้กันใน 4 เวทีสำคัญคือ เศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

แนวทางของวุฒิสภาสหรัฐฯ ในการตอบโต้จีนกำลังก่อตัวขึ้นโดยมีการออกร่างกฎหมายเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งให้รัฐ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker