ECONOMY : อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ กำลังส่งผลกระทบน้อยลง ต่อกลุ่มคนร่ำรวย แต่ขณะเดียวกันก็รุนแรงขึ้น สำหรับประชากรที่ยากจนกว่า

ชาวอเมริกันที่มีรายได้น้อยต้องเผชิญกับการสูญเสียงานอย่างหนักเมื่อการระบาดมาถึง ตอนนี้พวกเขาได้รับผลก […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker