ECONOMY : Janet Yellen รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้มีการปรับขึ้นภาษีขั้นต่ำของนิติบุคคลร่วมกันในทั่วโลก

Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงกรณีการขึ้นอัตราภาษีนิติบุคคลที่สอดคล้องกันในประ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker