ECONOMY : IMF ยกระดับคาดการณ์การเติบโตทั่วโลก แต่ก็ได้เตือนถึงการฟื้นตัวที่แตกต่างกันสำหรับประเทศร่ำรวยและยากจน ขณะที่องค์การการค้าโลกคาดการณ์ว่าการค้าจะเติบโต 8% ในปีนี้

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (The International Monetary Fund : IMF) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker