DIGITAL CURRENCY : ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) เปิดเผยการศึกษาสกุลเงินดิจิทัล e-krona เป็นครั้งแรก โดยกล่าวว่าจะช่วยแก้ปัญหาสำคัญได้หลายอย่าง แต่จะต้องขยายระยะเวลาการพัฒนาออกไปอีกจนถึงปี 2026

error: Original Content By World Maker