DIGITAL CURRENCY : ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) เปิดเผยการศึกษาสกุลเงินดิจิทัล e-krona เป็นครั้งแรก โดยกล่าวว่าจะช่วยแก้ปัญหาสำคัญได้หลายอย่าง แต่จะต้องขยายระยะเวลาการพัฒนาออกไปอีกจนถึงปี 2026

ชาวสวีเดนกำลังเรียนรู้ว่าวิสัยทัศน์ในการบุกเบิกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางอาจต้องใช้เวลาในการออกกฎห […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker