ECONOMY : รัฐมนตรีของสิงคโปร์ได้ออกมาเตือนนักลงทุนและผู้ซื้อบ้านเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของสหรัฐฯ โดยผู้ซื้อควรมั่นใจ ว่าจะสามารถชำระเงินกู้ต่อไปได้ ในสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

Tharman Shanmugaratnam ประธานหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore : MAS) และร […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker