ECONOMY : The People’s Bank of China หรือธนาคารกลางจีน ได้ขอให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ลดการปล่อยสินเชื่อหรือเครดิตในช่วงที่เหลือของปี 2021

ธนาคารกลางของจีนขอให้ผู้ปล่อยกู้รายใหญ่ของประเทศลดการเติบโตของสินเชื่อในช่วงที่เหลือของปีนี้ หลังจาก […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker