ENERGY : จีน และ สหรัฐฯ มีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียน มากเป็นประวัติการณ์ในปี 2020 ขณะที่สหภาพยุโรปมีแหล่งพลังงานหมุนเวียน มากกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลตั้งแต่ปี 2019

จำนวนของกำลังการผลิตพลังงานทดแทนที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีที่แล้วพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากกา […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker