TECHNOLOGY : 1 ในผู้นำแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของโลกรายต่อไปอาจอยู่ในยุโรป และคาดว่าภูมิภาคนี้จะมีส่วนแบ่งการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 7% ในปี 2020 เป็น 31% ภายในปี 2030

ในขณะที่ตลาดคาดว่ายุโรปจะเป็นผู้นำของโลกในการขายรถยนต์ไฟฟ้าเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ความเร่งรีบในการสร้ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker