ECONOMY : Joe Biden กล่าวว่าแผนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 2.25 ล้านล้านดอลลาร์ของเขา อาจทำให้การจ้างงานในสหรัฐฯ พุ่งไปถึง 19 ล้านตำแหน่ง

ประธานาธิบดี Joe Biden กล่าวว่าข้อเสนอด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่กว้างขวางซึ่งเขาเปิดเผยในสัปดาห […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker