ECONOMY : กองทุนบำนาญที่ใหญ่ที่สุดในโลกของญี่ปุ่นกำลังชั่งน้ำหนักในการลงทุนกับพันธบัตรจีน ซึ่งกำลังจะถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนีพันธบัตรโลกในเดือนตุลาคมนี้

เงินบำนาญที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะต้องเลือกระหว่างความอ่อนไหวทางการเมืองและการวิ่งหาผลตอบแทนที่ยากลำบาก เ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker