ECONOMY : กรณี Margin Call ของ Archegos ผ่านโบรกเกอร์อย่าง Goldman Sachs และ Morgan Stanley ทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในเรื่องความเสี่ยงของการใช้ Leverage

error: Original Content By World Maker