ECONOMY : การผลิตและการส่งออกในภูมิภาคเอเชียพุ่งสูงขึ้นจากความต้องการสินค้าทั่วโลกที่แข็งแกร่ง

ประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลกในเอเชียตะวันออกกำลังอยู่ในภาวะเฟื่องฟู เนื่องจากข้อมูลจา […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker