ECONOMY : ECB ประกาศชัดเจน ! นักลงทุนจะทดสอบพวกเขาเท่าไหร่ก็ได้ แต่จะไม่ยอมปล่อยให้ Bond Yield สูงขึ้นในตอนนี้อย่างแน่นอน และสามารถออกสกุลเงินดิจิทัลได้ภายใน 4 ปีถัดจากนี้ !!

ล่าสุด Bloomberg รายงานว่า Christine Lagarde หัวหน้าของ ECB กล่าวว่าเธอสามารถเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลไ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker