ECONOMY : ECB ประกาศชัดเจน ! นักลงทุนจะทดสอบพวกเขาเท่าไหร่ก็ได้ แต่จะไม่ยอมปล่อยให้ Bond Yield สูงขึ้นในตอนนี้อย่างแน่นอน และสามารถออกสกุลเงินดิจิทัลได้ภายใน 4 ปีถัดจากนี้ !!

error: Original Content By World Maker