ECONOMY : Joe Biden วางแผนการใช้จ่ายทางด้านเศรษฐกิจ 2.25 ล้านล้านดอลลาร์ และเตรียมยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมการขึ้นภาษีนิติบุคคลเป็น 28% รวมถึงการปรับภาษีขั้นต่ำของบริษัทเป็น 21%

error: Original Content By World Maker