ECONOMY : Joe Biden วางแผนการใช้จ่ายทางด้านเศรษฐกิจ 2.25 ล้านล้านดอลลาร์ และเตรียมยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมการขึ้นภาษีนิติบุคคลเป็น 28% รวมถึงการปรับภาษีขั้นต่ำของบริษัทเป็น 21%

ประธานาธิบดี Joe Biden เปิดเผยแผนโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐมูลค่า 2.25 ล้านล้านดอลลาร์ในวันนี้ รวมถึงก […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker