ECONOMY : JP Morgan กล่าวว่าธนาคารต่าง ๆ อาจได้รับความเสียหายสูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ (3 แสนล้านบาท) จากกรณี Margin Call ครั้งประวัติการณ์ของ Archegos

error: Original Content By World Maker