ECONOMY : JP Morgan กล่าวว่าธนาคารต่าง ๆ อาจได้รับความเสียหายสูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ (3 แสนล้านบาท) จากกรณี Margin Call ครั้งประวัติการณ์ของ Archegos

ธนาคารต่าง ๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากกรณี Margin Call ของ Archegos Capital อาจสูญเสียมูลค่าโดยรวมในช่วง […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker