TECHNOLOGY : ความตึงเครียดระหว่างจีน – สหรัฐฯ อาจสามารถทำให้อินเดียกลายเป็น “ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก” ได้และมีแนวโน้มที่เงินทุนไหลจะเข้าประเทศมากขึ้น

แรงเสียดทานระหว่างสหรัฐฯ และจีนสามารถกระตุ้นให้อินเดียกลายเป็น “ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก” ได้ตราบใ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker