POLITICS : นิตยสาร The Economist กล่าวว่ากองกำลังของฝรั่งเศสกำลังวางแผนสำหรับสงครามที่มีความรุนแรงสูง (High-Intensity War) และมีการซ้อมรบทางการทหารในระดับที่ไม่เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้ว โดยบุคคลภายในคนหนึ่งกล่าวว่า “พร้อมที่จะยอมรับระดับผู้เสียชีวิตที่เราไม่เคยเห็นมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือไม่ ?”

ในป่าและที่ราบของแคว้น Champagne-Ardenne (ชองปาญ -อาร์เดน) ซึ่งในสงครามโลกครั้งที่ 1 เคยเป็น Battle […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker