POLITICS : ความกังวลว่าเมียนมาร์อาจเข้าสู่สงครามกลางเมืองได้เพิ่มขึ้นหลังจากมีการโจมตีทางอากาศของกองทัพทหารต่อกลุ่มพื้นเมืองติดอาวุธ ขณะที่บางกลุ่มกำลังจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพเพื่อแข่งขันทางความชอบธรรมกับรัฐบาลทหาร

ในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในหมู่ผู้ประท้วงของเมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการโจมตีทา […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker