POLITICS & TECHNOLOGY : เกาหลีใต้กำลังลำบากในการที่จะต้องเลือกระหว่าง สหรัฐฯ หรือ จีน เนื่องจากเป็นประเทศชั้นนำ ในการผลิต Semiconductor ที่กำลังขาดแคลน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายตลอดปีนี้ได้อย่างน้อย 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในอุตสาหกรรมรถยนต์

error: Original Content By World Maker