POLITICS & TECHNOLOGY : เกาหลีใต้กำลังลำบากในการที่จะต้องเลือกระหว่าง สหรัฐฯ หรือ จีน เนื่องจากเป็นประเทศชั้นนำ ในการผลิต Semiconductor ที่กำลังขาดแคลน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายตลอดปีนี้ได้อย่างน้อย 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในอุตสาหกรรมรถยนต์

เกาหลีใต้พึ่งพาสหรัฐฯ มานานแล้วในด้านความมั่นคง แต่ก็พึ่งพาการค้ากับจีนอย่างหนักเช่นกัน และตลอดที่ผ่ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker