ECONOMY : Traders ในตลาดตราสารหนี้กำลังเห็นสภาพที่แย่มากเมื่อ FED ถอนการสนับสนุน ขณะที่ธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง JPMorgan มองว่า FED จะยังคงนโยบายผ่อนคลายในระยะสั้นและการเทขายพันธบัตรอาจเกิดขึ้นเร็วเกินไป

คำเตือนสำหรับ Trader ในตราสารหนี้ทุกรายมักจะเกี่ยวข้องกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดย […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker