ECONOMY : ประเทศไทยจะเปิดการท่องเที่ยวภูเก็ตอีกครั้งสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

ประเทศไทยจะยกเว้นข้อกำหนดการกักกันสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่เดินทางมาถึง […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker