POLITICS : Antony Blinken รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ กล่าวว่าอเมริกาจะไม่บังคับให้ประเทศต่าง ๆ ต้องเลือกระหว่างพวกเขากับจีน ซึ่งทั้งนี้รวมถึงประเด็นท่อส่งก๊าช Nord Stream 2 ระหว่างรัสเซีย-เยอรมนี ซึ่งอาจมีการคว่ำบาตรประเทศที่เกี่ยวข้อง

error: Original Content By World Maker