ECONOMY : แรงผลักดันจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของสหรัฐฯ คาดว่าจะทำให้การส่งออกของจีนขยายตัวอีก 6 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีนี้

error: Original Content By World Maker