ECONOMY : Jerome Powell คาดว่าจะมีอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นแต่ก็ได้กล่าวว่าจะไม่อยู่เหนือการควบคุม ขณะที่ Janet Yellen มุ่งเน้นไปที่การลดหย่อนภาษีรัฐและท้องถิ่น

error: Original Content By World Maker