POLITICS : Joe Biden เริ่มการเดินพันในโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นเรื่องที่สหรัฐฯ กำลังตามหลังจีนอยู่

ประธานาธิบดี Joe Biden กำลังเดิมพันว่าแผนเศรษฐกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่การใช้ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker